Enkhuizer Kinderalmanak

Voor de uitgeefster van de Enkhuizer Almanak, Fransje Jongert, ontwierp IDZARD VAN MANEN samen met Miekeline de Hoog en de uitgeefster zelf een concept voor een nieuw product naast de vertrouwde Enkhuizer Almanak. Tijdens het feestjaar Enkhuizen 650 jaar stad schreef Idzard van Manen al een speciale Kinderalmanak, gericht op heden en verleden van Enkhuizen, waarbij Miekeline de Hoog de illustraties verzorgde.

Het succes ervan onder de leerlingen van het Enkhuizer basisonderwijs en hun ouders bracht de uitgeefster ertoe dit duo te vragen mee te denken over een concept voor een jaarlijkse Kinderalmanak, naast de Enkhuizer Almanak voor volwassenen. Ook zal IDZARD VAN MANEN samen met Miekeline de Hoog de inhoud voor zijn rekening nemen.

Het project biedt ons bureau de mogelijkheid de expertise op het gebied van publieksgericht schrijven (voor jong en oud) in praktijk te brengen.