Eerste stadsrecht of niet….Graaf Willem op inspectie

Het jaar 1414 is het jaar waarin een aantal Westfriese dorpen en steden uit handen van graaf Willem VI van Holland stadsrecht kregen. Ook kernen in de huidige gemeente Drechterland.
Voor het basisonderwijs van Drechterland ontwikkelt en produceert Meesters in Educatie een project volgens het verhalend-ontwerpen-concept. De bewoners van de dorpen van toen verzamelen op verzoek van graaf Willem gegevens, waaruit blijkt wie zij zijn, wat zij doen en wat hun voorvaderen hebben gedaan. M.a.w. of zij het stadsrecht waardig zijn. Omdat de periode voor 1414 vooral via archeologische bronnen onderzocht kan worden speelt de archeologie daarin een belangrijke rol. Graaf Willem opent elk deelproject via het digitale schoolbord, waarop een introductiefilm is te zien, geproduceerd door jeugdtheater van Jos van Venrooij. Ook de mysterie-kist met scherven en andere middeleeuwse voorwerpen midden in de klas maakt de kinderen nieuwsgierig, zodat ze meteen aan hun eigen deelproject (er zijn er vier) willen beginnen. De hogere leerjaren vinden in hun mysterie-kist een brief van de graaf.
Verdeeld over vier deelprojecten naar niveau en inhoud onderzoeken de kinderen het verleden van het gebied voor 1414 en de stand van zaken in 1414 zelf. Ze rapporteren dat in de vorm van een doe-het-zelf-toneelstuk voor de leerkracht. Als afsluiting van de vier deelprojecten gezamenlijk komt graaf Willem zelf op school (het toneelstukje van groep 7 en 8), bekijkt en beluistert de theaterpresentaties van de deelprojecten en verleent plechtig het stadsrecht. Elke groep zingt ook twee coupletten van het speciaal geschreven Graaf Willem Lied.

Partners en financiering

Meesters in Educatie werkt in ontwikkeling en productie samen met de tien projectscholen, Archeologie West-Friesland, Jos van Venrooij gedichten en jeugdtheater, Menno van Wees Grapefruitmoon en Irma Sietses Textiele Vormgeving.
Beeldmateriaal, historische kaarten en adviezen van het Westfries Archief, Westfries Museum, Rijksmuseum voor Oudheden, lokale en regionale historische verenigingen.
De provincie Noord-Holland en de gemeente Drechterland maken dit project financieel mogelijk.