Boer in de Stad

In Enkhuizen ligt een bijzondere wijk, de Boerenhoek. Een ooit te groots geplande 17e-eeuwse uitbreiding van de stad die langzamerhand gevuld werd met buitenhuizen, theehuisjes en boerderijen. De Enkhuizer boeren en tuinders hadden hun landerijen niet alleen in de stad, maar vooral buiten de vestingwal, in de vaarpolder Het Grootslag.
De al verdwenen en nog bestaande gebouwen die daaraan herinneren zijn in kaart gebracht.
Twee basisscholen besloten Meesters in Educatie opdracht te geven tot het ontwikkelen en produceren van een project Boer in de Stad. Kinderen onderzoeken in twee deelprojecten het cultureel erfgoed en leven en werken van boeren en tuinders van de Boerenhoek van toen. Dat gebeurt per schuit en lopend, met oude foto’s en historische verhalen en door animaties die op computer bewerkt worden.

Partners en financiering

Meesters in Educatie werkt in ontwikkeling en productie samen met De Voorhof en De Veste, Menno van Wees Grapefruitmoon, Jaap Hoekstra tekenaar, Suus Heering historica en Irma Sietses Textiele Vormgeving.
Beeldmateriaal, historische kaarten en adviezen van het Westfries Archief, Westfries Museum en historische vereniging Oud Enkhuizen.
De provincie Noord-Holland maakt dit project financieel mogelijk.