Canon van Noord-Holland

Voor de beleidsambtenaren van de provincie Noord-Holland ontwerpt Meesters in Educatie een interactieve werklunch, gewijd aan de canon van Noord-Holland. Deelnemers worden voor de keuzes gesteld die bij een canon horen: Wat is Noord-Holland? Welke vijftig vensters uit geschiedenis en cultuur van de provincie vormen de canon? Alkmaars victorie of de inname van Haarlem? Was Rembrandt een Noord-Hollandse schilder? Welke archeologische vondsten wel en welke niet? Betje Wolf of Harry Mulisch?
Ons bureau traint drie ambtenaren om deze interactieve sessie zelf uit te voeren en verzorgt het materiaal.