Publicaties

Geschiedenis

 • I.J.van Manen & K.Vermeulen, Twee stoelen tegen de kast, Medemblik in de patriottentijd. In: Een Medemblikker scharrezooitje (1988)
 • I.J.van Manen & K.Vermeulen, Het lagere volk van Amsterdam in de strijd tussen patriotten en oranjegezinden, 1780-1800. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1980 (20) en 1981 (21).
 • I.J.van Manen & K.Vermeulen, De ‘crowd’ in de geschiedenis van Amsterdam, de jaren 1696, 1748 en 1787, Mededelingenblad, Orgaan van de Nederlandse vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis 1974, 46.

Museum en erfgoededucatie

 • I.J.van Manen & M.van Riessen (ILO), Omgevingsonderwijs. Van project naar praktijk (267 p.) (2006) Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
 • I.J. van Manen, In de beperking schuilt het gevaar, discussie over cultuureducatie, Boekmancahier 2005
 • I.J.van Manen, Niet voor de school, maar voor het leven. Tien stellingen over omgevingseducatie. In: Jubileumnummer erfgoededucatie Tijdschrift Tussen Vecht en Eem (2004)
 • I.J.van Manen & P.Dekker (SKV West-Friesland), Project Omgevingsonderwijs Oostelijk West-Friesland. Eindverslag ILO (UvA) (2003)
 • I.J.van Manen, Omgevingsonderwijs en het verwerven van begrippen en vaardigheden. Theoretiche acthergrond bij omgevingsonderwijs met erfgoed als bron. In:Werkmap Erfgoed & Onderwijs. Bureau Erfgoed Actueel (2003)
 • I.J.van Manen, Hoe pak ik erfgoededucatie op lokaal en regionaal niveau aan? Tips, ideeën, modellen. Museumaal & Historisch Perspectief Noord-Holland (2003)
 • I.J.van Manen &n R.Zijp, Fictie of werkelijkheid, historisch besef en het Zuiderzeemuseum. Bundel Didactiekconferentie Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland (VGN) (2002)

Vakdidactiek geschiedenis

 • I.J.van Manen, Leer leerlingen vertellen, Kleio 6 (1998)
 • I.J.van Manen & P. van Vliet, Bewegende beeldbronnen, Kleio 7 (1995).
 • I.J.van Manen, De Opstand in de klas (155-1588), Dossier, geschiedenisdagen 1994, Universiteit van Amsterdam (1995).
 • I.J.van Manen, Stofkeuze binnen de basisvorming, Kleio 8 (1992).
 • I.J.van Manen, De boodschapper en het slechte nieuws, Kleio 10 (1992).